ភ្នំពេញ៖ កាលពី​ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ លោក អឹុង សុក្រធារិទ្ធ ហៅ ដុកទ័រ រិទ្ធ បានចេញ​វីដេអូឃ្លីប​ធ្វើ​ការរិះគន់​ លោក ហម ឈរ៉ា ដែលជារៀមច្បងសិល្បៈ​យ៉ាងចាស់ដៃ ខណៈ​ដែល​រៀម​ច្បងសិល្បៈ​រូបនេះ បង្ហាញ​ពី​គោល​ជំហរថែរក្សា​ ជំរុញ​ឲ្យការ​សរ​សេ​រអ​ក្សរ​ខ្មែ​រ ​ជំ​នួ​ស​កា​រ​ស​រ​សេ​រភាសាអង់គ្លេស ដោយប្រើសូរខ្មែរ។

 

បន្ថែមពី​ការលើការរិះគន់រៀមច្បង តារាសម្តែង​មាន​ងារជា ដុកទ័រ រិទ្ធ ក៏​ទទួល​រងនូវ​ការ​រិះ​គន់យ៉ាងចាស់ដៃវិញ​ដែរ ពី​មជ្ឈដ្ឋានមហាជន ។ ខណៈ​ក៏​មាន​ការ​លើកឡើងថា «គ្រាន់​តែ​មាន​ការគាំទ្រ ជំរុញឲ្យការ​សរ​សេ​រអ​ក្សរ​ខ្មែ​រ ​ជំ​នួ​ស​កា​រ​ស​រ​សេ​រភាសាអង់គ្លេស ដោយ​ប្រើ​សូ​រខ្មែរ ពីលោក ហម ឈរ៉ា ហើយ​លោក រិទ្ធឯង បើមិនបាន​ជួយ​ចូកជួយចែវទេ កុំ​ទៅ​យក​ជើងរាទឹក​អី?​»។

ខណៈ​នៅល្ចាចថ្ងៃ​ទី​២៧ខែកញ្ញានេះ មាន​ជំនួប​សិល្បករបីរូប មាន​លោក ហម ឈរ៉ា លោក តាំង គឹមសូ រួម​នឹង​លោក រិទ្ធ បាន​ធ្វើ​វីដេអូផ្សាយផ្ទាល​ បកស្រាយ​ពី​គោល​ជំហ៊ដែល​ពញ្ញាក់​ឲ្យ​មានការរិះគន់ ដែលលោក ហម ឈរ៉ា បង្ហាញ​ពីជំហ៊មុននោះ។