រាងកាយប្រហាក់សុទ្ធតែឈាម ជាមួយនឹងទឹកបែបគមគួននរណាម្នាក់ ដែលបានធ្វើបាបខ្លួន តារាសម្តែងមុខ​ស្រស់​​សោភា កញ្ញា សួង សាខារ៉ានីត ហៅ ពីងពីង រ៉ូស បានបង្ហាញ​អារម្មណ៍ក្នុង​គណនេយ្យហ្វេសប៊ុគ​របស់​ខ្លួនថា នឹងសងសឹក ចំពោះទង្វើអាក្រក់ ធ្វើមកដាក់ខ្លួន។

ក្នុងនោះដែរ កញ្ញា សួង សុខារ៉ានីត បានរៀបរាប់ថា  “អ្នកណាធ្វើអាក្រក់មកលើយើងខ្លះ?​​ ពួកឯងកុំ​សង្ឃឹម​ថា​រួចខ្លួនអោយសោះ”

ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា ក៏មិនទាន់ដឹងថា ករណីតារាសម្តែងខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាសម្តែងក្នុងភាពយន្តនោះ មិនមែនជួបពិតជាបានជួបឧបរវហេតុអ្វីឡើយ៕