ខ្មែរ៖ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ស្នេហារវាងភេទដូចគ្នា កំពុងតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ខណៈមានហួសចិត្តពី សំណាក់​មហា​​ជន។ ក្នុងនោះដែរក៏មានការខតចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ពីមនុស្សមួយចំនួន ខំស្រឡាញ់មនុស្សជាគូ អនាគត ប៉ុន្តែ​បែជាកូនប្រឹងប្រែងទៅស្រ​ឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នាទៅវិញ។ លើសពីនេះទៀត មានគូ ស្នេហ៍ដែលមាន ភេទដូច​គ្នាមួយចំនួនក៏បានស្រឡាញ់គ្នា រហូតក្លាហានរៀបការជាមួយគ្នា ដោយមិន គិតពី ពាក្យរិះគន់របស់មនុស្សជុំវិញទៀតផង៕