សៀមរាប៖ លោក ឆន សុវណ្ណរាជ បានចេញបង្ហោះវីដេអូ ស្និតស្នាល ព្រមជាមួយសារថ្លែងអំណរគុណ ដល់អ្នកគាំទ្រលោក នៅខេត្តសៀមរាប។ លោកបានផ្ញើសារជូនអ្នកគាំទ្រថា “អរគុណដល់ប្អូនៗនៅខេត្តសៀមរាបយប់មិញសំរាប់ការ suprise birthday ដល់បង អរគុណខ្លាំងណាស់សំរាប់ការស្រលាញ់ ស្រលាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា” ។ សូមទស្សនាវីដេអូ!!