សុខភាព៖ សម្រាប់បងប្អូនដែលមានអាការ:ចុកឆ្អល់នូវចុងដង្ហើម ភើរក្អួតចង្អោរ ឈឺនៅផ្ទៃពោះផ្នែកខាងឆ្វេង មិនដើរខ្យល់ ជាតិពុលនូវក្នុងក្រពះពោះវៀននោះ ហើយដែលបណ្តាលឲ្យចុកក្នុងផ្ទៃពោះស្ទំៗ ចុកនូវចុងដង្ហើម ចុកស្ទំៗនូវពោះវៀនធំជិតផ្ចិតខាងឆ្វេងអាចធ្វើការព្យាបាលតាមរយៈឱសថពីរុក្ខជាពីប្រភេទ។
ដោយគ្រាន់តែយកផ្លែចេកណាំវ៉ាហាន់ទាំងសម្បក ជាមួយវល្លិសាវម៉ាវព្រៃ ហាន់ដូចត្រកួនស្លរ យកវត្ថុទាំងពីរទៅ​លីងឲ្យស្រពោនបន្តិច បន្ទាប់មកដាក់ដាំជាមួយទឹកពីរលីត្រហូបតាមធម្មតា។ ដូចនេះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដូចនេះអាចអនុវត្តន៍តាមវិធីខាងលើ ប៉ុន្តែបើលែងចុកហើយយើងអាចឈប់ប្រើវាទៅកុំឲ្យវាស៊ាំទៅនឹងថ្នាំ។