ភ្នំពេញ៖​ អមដំណើរ​នឹងការឡើងឋានៈ​ជាប្រធាន​សមាគមសិល្បករខ្មែរ អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ក៏​បើ​ក​​ផលិតកម្ម​ភាព​យន្ត​ ដែល​មាន​ឈ្មោះផលិតកម្ម​សិល្បៈខ្មែរភាពយន្ត​ ហើយ​នៅ​ព្រឹកថ្ងៃ​ទី​១៥ខែសី​ហា​​ បាន​ដំណើរការ​ធ្វើពិធីក្រុង​ពាលីវណ្ណ​កម្ម​ដំបូង​រ រឿង​«បន្តោងឆ្នាំងដី​»។