ក្រសួងធនធនាទឹក និងឧតុនិយមបានដាក់ប្រកាសនាពីថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨នេះថាកម្រិតនៃបរិមាណទឹកកើនឡើង ច្រើនខេត្តណាស់ ដែលត្រូវបងប្អូនប្រយ័ត្នជានិច្ច ហើយក៏ជារដូវភ្ជុំផងដែរ។
ដោយក្នុតនោះរួមមានបណ្ដាខេត្ត និងក្រុងមួយចំនួនធំនឹងមានគ្រោះធម្មជាតិ មានដូចជាខេត្ត -ក្រុងភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តពោធិ៍សាត់ ខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តស្វាយរៀង និងខេត្តព្រៃវែង។ ដូចនេះសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យខ្ពស់ ដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថា្នក់ពីធម្មជាតិ។