ភ្នំពេញ ៖ ​នៅក្នុង​ពិធី​បើក​សន្និបាត​អន្តរជាតិ​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី ស្តីពី​សិទ្ធិ​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គា្នកន្លងទៅ ប្រធាន​គណៈ​កម្មាធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា លោក កែវ រ៉េមី បានឱ្យដឹង​ពាក់​ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍​អ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នា​ថា​ សម្រាប់​កម្ពុជា​មិនមានឧ​សគ្គ​អ្វី​នោះទេ ហើយ​ដើម្បី​ឈានទៅរក​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់ និង​គោល​នយោបាយ​ទទួលស្គាល់​ភាពស្រប​ច្បាប់​ នៃ​អាពាហ៍ពិពាហ៍​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​បាន លុះ​ត្រាតែ​មាន​ខិតខំ​ពង្រឹង និង​ពង្រីក​បន្ថែមទៀត​នូវ​ការផ្សព្វផ្សាយ​អប់រំ​តាម​គ្រប់​រូបភាព និង​មធ្យោបាយ ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ការកាត់បន្ថយ​ការរើសអើង និង​ស្អប់ខ្ពើម​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា នៅ​ក្នុងសង្គម និង​សហគមន៍ ដែល​ពួ​ក​គេ​រស់នៅ​។

​លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា នៅពេលដែល​សង្គម និង​សហគមន៍​មាន​ការទទួលស្គាល់​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ហើយ​នោះ អ្នកធ្វើច្បាប់ និង​គោលនយោបាយ នឹងធ្វើ​ការពិចារណា​ក្នុង​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់ និង​គោល​នយោបាយ​ទាំងនោះ ព្រោះថា​ការរៀបចំ​ច្បាប់ និង​គោលនយោបាយ​ក្នុងប្រទេស​មួយ​ត្រូវ​ស្រប និង​ឆ្លើយ​តប​បា​ន​​នឹង​បរិបទ​សង្គម វប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និង​នយោបាយ​របស់​ប្រទេស​នោះ​ផងដែរ​ ។ ក្នុងនោះក្នុងនាម​គណៈកម្មា​ធិការ​​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា គាំទ្រ​អ្នក​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា និង​ធ្វើ​ការងារ​នេះ ដើម្បី​លើកស្ទួយ​កុំឱ្យ​មានការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស ក៏ដូចជា​ការចូលរួម​រាល់​ការតាក់តែង​ច្បាប់ អនុក្រឹត្យ ឬ​គតិយុត្ត​ផ្សេងៗ មិនឱ្យ​ប៉ះពាល់​ទៅលើ​សិទ្ធិ​បុគ្គល​ណា​ម្នាក់​ឡើយ​។