ភ្នំពេញ៖ ម្ដាយឪពុករបស់ក្មេងៗត្រូវចាំថារបស់អ្វីដែលអាចអោយកូនយើងបរិ​ភោគ​​បាន ហើយអ្វីដែលមិនអាចបរិភោគបាន ត្រូវនាំគិតអោយច្បាស់ ព្រោះថា​សុខ​ភាព​គឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ទ្រទ្រងរាងកាយរបស់មនុស្សគ្រប់រូប មិនថា​ចាស់ ឬក្មេងនោះទេ ហើយម្ដាយរបស់កូនៗ តែងតែចង់អោយ​កូនរបស់ខ្លួន​មាន​សុខភាពល្អ និងរាងកាយមាំមួនគ្រប់ៗគ្នា។

អ្វីដែលពិសេសនោះ គឺមិនត្រូវអោយក្មេងៗនៅជិតផ្សែងបារី នោះទេ មួយវិញទៀត អាហារមួយចំនួនដែលក្មេងៗតែងតែបរិភោគជាញឹកញ៉ាប់នោះ ត្រូវជៀស​វាង​ កុំអោយក្មេងៗបរិភោគអាហារទាំងនេះមានដូចជា ប្រហិត មីកំប៉ុង ចៅហួយ ឬអាហារ​កំប៉ុង​ផ្សេងៗ​ទៀត ព្រោះវាមាន​ផល់​ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្មេងៗ ហើយវាបង្ករអោយកើតជំងឺផ្សេងៗទៀតផង។