ភ្នំពេញ ៖ មហាជនជាច្រើនបានលើកឡើងខុសៗពីគ្នាជុំវិញរូបភាព​ប៉ុន្មានសន្លឹកក្នុង​ពិធី​ភ្ជាប់​ពាក្យមួយដែលគ្មាន​វត្តមានផ្ទាល់របស់កូនកម្លោះឡើយ ហើយត្រូវបានប្រភព​បង្ហើបថា​​កូនកម្លោះមិនអាចចូលរួមបានទេ ដោយជាប់​ភារកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាម ហើយបាន​ត្រឹម Call Video ពិតជាកំសត់ណាស់មានពាក្យអ្វីជូនពរពួក​គាត់ទាំង​ពីរទេ»។

រំពេចលេចចេញនូវពាក្យកំសត់សម្រាប់ពិធីដ៏សំខាន់មួយនេះក៏មានគណនីមួយបានលើកឡើង​ដោយមិនបាន​ហៅ​ថាកំសត់នោះទេ ប៉ុន្តែទង្វើនេះគឺជាស្នេហ៍ពិតទៅវិញទេ ដ្បិតជាប់ការងារពិតមែន តែកូនកម្លោះបានគោរព​ពាក្យសន្យាចំពោះមនុស្សស្រីដែលខ្លួន​ស្រលាញ់​ដោយព្រមធ្វើពិធីនេះ​ទោះបីខ្លួនមិន​បានចូលរួមក្តី ជាមួយគ្នា​នេះ​មហាជន​ផ្សេង​ទៀតបានជូន​ព​រឲ្យ​ពួកគេជួបតែសុខ និងសុភមង្គល​រហូតទៅ​ផងដែរ។