ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមវីដេអូដែលត្រូវបានអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកនាំគ្នាចែករំលែកឲ្យដឹងពី​របកគំហើញថ្មីរបស់​អ្នក​វិទ្យា​សាស្រ្តចំពោះប្រភេទថ្នាំបន្តក់ភ្នែកម្យ៉ាងឈ្មោះ Nano Drop ដែលជាថ្នាំសម្រាប់បន្តក់​ដល់អ្នក​មានបញ្ហា​ភ្នែក​ពិសេសភ្នែកម៉្ញូប ដែលត្រូវការវ៉ែនតា​សម្រាប់​ជាជំនួយក្នុងការមើល ដោយពួកគេអាចនឹងលែង​ប្រើវ៉ែន​តាទៀត ហើយខណៈ​ពេលនេះប្រភេទថ្នាំនេះត្រូវគេកំពុងពិសោធន៍ទៅលើភ្នែកជ្រូកហើយអាចឲ្យ​ជ្រូកមើល​ឃើញបានល្អ។

ក្នុងវីដេអូដដែលក៏បានឲ្យដឹងថា វេជ្ជបណ្ឌិតដែលកំពុងផលិតថ្នាំបន្តក់ Nano Drop បាន​ប្រាប់ថានៅចុងឆ្នាំ​នេះ​ប្រសិន​ជាការពិសោធន៍ទទួលបានលទ្ធផលល្អមនុស្សជាច្រើនមិនចាំបាច់​ប្រើប្រាស់វ៉ែនតាទៀតនោះទេ ហើយ​នេះនឹងជាសមិទ្ធផលថ្មី​មួយក្នុងការដោះ​ស្រាយ​រាល់បញ្ហាជំងឺ​ភ្នែក។