ភ្នំពេញ៖ នាង រៀម ច័ន្ទ បរមី តារាស្រីដែលរមែងបង្ហាញសកម្មភាពចូលរួមជាមួយសកម្មភាពសមាគមសិល្បៈមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏បង្ហោះរូបភាពឈរកាច់រាងសម្ញែញស្នាមញញឹមអមជាមួយសារផ្ដាំទៅមនុស្សម្នាក់ដែលមិនបានបង្ហើបពីអត្តសញ្ញាណឡើយ។
ដោយតារាស្រីរូបនេះលើកឡើងក្នុងន័យតូចចិត្តថា«មនុស្សល្អពិបាករកណាស់ចឹងពេលដែលបានជួបហើយត្រូវចេះថែរក្សាអោយបានល្អបំផុត»។ យ៉ាងណាការលើកឡើងរបស់តារាស្រីរូបនេះក៏មិនបានបញ្ជាក់ថានាងចង់និយាយពីទំនាក់ទំនងស្នេហា គ្រួសារ ឬក៏កន្លែងការងារនោះទេ ដោយនាងគ្រាន់តែចង់មានអ្នកថ្នាក់ថ្នមថែតែប៉ុណ្ណោះ។