​ភ្នំពេញ ៖ រំលេច​ដោយ​រូបភាព​ច្រើន​សន្លឹក​ក្នុង​ដំណើរការ​នៃ​ការយក​ចេញ​នូវ​ធ្មេញ​មួយ​ក្រាស់​យ៉ាងច្បាស់​ដោយ​ត្រូវ​ប្រភព​អះអាងថា «​ជា​ធ្មេញ​អ្នកជំងឺ​ដែល​បាន​ធ្លាក់ចូល​ទងសួត​» ធ្វើ​ឲ្យ​ម្ចាស់​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​កមួយ​ក៏​បានខ​មិន​ចូល​ភ្លែត​ចោទសួរ​បែប​មិន​ជឿ ព្រោះ​ជា​រឿង​កម្រ​ឮថា «​ពិតមែន​អត់​ហ្នឹង​? ធ្មេញ​ធ្លាក់​ចូលក្នុង​សួត​ចឹ​ង​នោះ​?»​។​តប​ដោយសារ​ខ្លី​ព្រមទាំង​វីដេអូ​ជាក់ស្តែង​ផង​នោះ​ម្ចាស់​គណនី​ឈ្មោះ Chhar Bunpaul បាន​ឲ្យ​ដឹង​ច្បាស់ៗ​ភ្លាម​ថា «​ក្រុមការងារ​បាន​សហ​ការជោគជ័យ​ក្នុងការ​ចាប់យក​ធ្មេញ​ចេញពី​ទងសួត​អ្នកជំងឺ​ដោយសារ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​»​។ បន្ទាប់ពី​ឃើញ​ការបកស្រាយ​ចំៗ​ព្រម​ដោយ​ភស្តុតាង​ផង​នោះ​ម្ចាស់​គណនី​ឈ្មោះ Polyva Toch បានខ​មិន​ដោយ​ភាព​សាទរ​ចំពោះ​អ្នកជំងឺ​ដែល​ឆ្លង​ផុត​គ្រោះ​តាមរយៈ​សំណេរ​ខ្លី​ថា «​សំណាង​របស់​អ្នកជំងឺ​ណាស់ មាន​គ្រូពេទ្យ​ខ្មែរ​ជួយ​បាន​»​។​