តារាសម្តែងស្រី សុខ សោម៉ាវត្តី បើទោះបីជានាងក្លាយជាម្តាយគេហើយក៏មែនពិត ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរូបសម្រស់របស់នាងវិញ គឺនៅតែរក្សាបានយ៉ាងល្អស្អាត ថែមទាំងមើលមិនដឹងថា នាងធ្លាប់មានកូនរួចហើយទៀតផង។

 

តារាសម្តែងស្រី សុខ សោម៉ាវត្តី
ជាក់ស្តែង គឺដូចជារូបថតថ្មីមួយសន្លឹក ដែល អ្នកនាង សុខ សោម៉ាវត្តី បានស្លៀកនូវឈុតហែលទឹក បញ្ចេញជើង អង្គុយនៅឯមាត់សមុទ្រ។ អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺរូបរាងរបស់នាងតែម្តង ដោយមើលទៅនៅតែស្លីមស្អាត មិនចាញ់ស្រីក្រមុំឡើយ។
បន្ថែមពីនេះ ក៏មានបណ្តាអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើន លួចសរសើរ ព្រមទាំងចង់ដឹងពី តិចនិចថែរក្សាសម្រស់ របស់អ្នកម្តាយកូនមួយរូបនេះផងដែរ ថាតើនាងមានអាថ៌កំបាំង ឬក៏រូបមន្តអ្វីខ្លះ បានជាអាចរក្សារូបរាង ឲ្យនៅតែស្លីមស្អាតដូចនារីក្រមុំបែបនេះ៕
តារាសម្តែងស្រី សុខ សោម៉ាវត្តី
 តារាសម្តែងស្រី សុខ សោម៉ាវត្តី បើទោះបីជានាងក្លាយជាម្តាយគេហើយក៏មែនពិត ប៉ុន្តែបើនិយាយពីរូបសម្រស់របស់នាងវិញ គឺនៅតែរក្សាបានយ៉ាងល្អស្អាត ថែមទាំងមើលមិនដឹងថា នាងធ្លាប់មានកូនរួចហើយទៀតផង។
ជាក់ស្តែង គឺដូចជារូបថតថ្មីមួយសន្លឹក ដែល អ្នកនាង សុខ សោម៉ាវត្តី បានស្លៀកនូវឈុតហែលទឹក បញ្ចេញជើង អង្គុយនៅឯមាត់សមុទ្រ។ អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ គឺរូបរាងរបស់នាងតែម្តង ដោយមើលទៅនៅតែស្លីមស្អាត មិនចាញ់ស្រីក្រមុំឡើយ។
តារាសម្តែងស្រី សុខ សោម៉ាវត្តី
បន្ថែមពីនេះ ក៏មានបណ្តាអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើន លួចសរសើរ ព្រមទាំងចង់ដឹងពី តិចនិចថែរក្សាសម្រស់ របស់អ្នកម្តាយកូនមួយរូបនេះផងដែរ ថាតើនាងមានអាថ៌កំបាំង ឬក៏រូបមន្តអ្វីខ្លះ បានជាអាចរក្សារូបរាង ឲ្យនៅតែស្លីមស្អាតដូចនារីក្រមុំបែបនេះ៕
តារាសម្តែងស្រី សុខ សោម៉ាវត្តី
តារាសម្តែងស្រី សុខ សោម៉ាវត្តី